การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

          เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศออสเตรีย และมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ณ กรุงเวียนนา (University of Music and Performing Arts Vienna) ได้ร่วมกันดำเนินการจัด “การแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย” เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐออสเตรียและประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงแสดงละคร พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace Theater) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์เฉพาะกิจระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง ณ กรุงเวียนนา ภายใต้การอานวยเพลงของวาทยกรที่มีชื่อเสียงชาวออสเตรีย โจฮันเนส ไมเซิล (Prof.Johannes Meissl) ที่ผ่านมานั้น

          ทั้งนี้จะมีกำหนดการจัดแสดงขึ้นในประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยความร่วมมือของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และสถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ต PYO 6th Season Finale Concert ปิดฤดูกาลแสดงที่ 6 ของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้การอานวยเพลงของวาทยกรที่มีชื่อเสียงชาวออสเตรีย โจฮันเนส ไมเซิล (Prof. Johannes Meissl) บรรเลงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รายการแสดง ดังนี้

 • Johann Strauss Jr. - Overture "Die Fledermaus"
 • Felix Mendelssohn - Piano Concerto in G minor Op. 25 No. 1
 • Performed by Kansiree Chirawattananphan, soloist, the Winner of PYO Call for Soloist 2019
 • M. King Bhumibol Adulyadej - Kinari Suite
 • Josef Strauss - Feuerfest, Polka, Op. 269
 • Johann Strauss Jr. - Künstlerleben Walzer, Op. 316

สามารถสารองที่นั่งนั่งออนไลน์ (จำนวนจากัด 50 ที่นั่ง) ได้ที่ www.reservation.pgvim.ac.th หรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 2447 8597 ต่อ 1130 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0