ขอโทษด้วยก็แล้วกัน !?

ขอโทษด้วยก็แล้วกัน !?

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3

6 ความเห็น

 
ICT

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  5
 
ICT
 
ICT

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ไอ้เห้ตู่เคยขอโทษประชาชนที่ไหนเล่า

โกรธแล้ว

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  4
 
ICT
 
ICT

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1