เมื่อทุกฝ่าย ยังยืนกันคนละมุม???

เมื่อทุกฝ่าย ยังยืนกันคนละมุม???

https://www.thairath.co.th/news/politic/1962516

ยังอีกยาว
แม่ลูกจันทร์28 ต.ค. 2563 05:05 น.
 

การประชุมรัฐสภาผ่าทางตันวิกฤติม็อบเรียกร้องประชาธิปไตย ขับไล่เผด็จการยังเป็นอีหรอบเดิมๆ

ต่างฝ่ายต่างดำรงเป้าหมายเดิม แสดงบทบาทแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ฝ่ายรัฐบาลก็ปกป้องตัวเองสุดลิ่มทิ่มประตู ไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้วิกฤติลุกลามบานปลาย

ส.ส.พรรคฝ่ายค้านก็ดาหน้ากดดันให้ “นายกฯลุงตู่” ต้องลาออกลูกเดียว!!

ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลก็โก่งคอเชียร์ “ลุงตู่” ให้อยู่เป็นนายกฯต่อไป

ส่วนฝ่าย ส.ว.ลากตั้ง อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อทุกฝ่ายยังยืนกันคนละมุม จึงไม่มีทางที่จะรวบรวมความเห็นในที่ประชุมรัฐสภาให้ทุกฝ่ายมองปัญหาตรงกัน มีจุดยืนร่วมกันเพื่อจะผ่าทางตันวิกฤติแตกแยกครั้งใหญ่ในสังคมไทย

แต่อย่างน้อย...การประชุมรัฐสภา นัดพิเศษก็ทำให้ “นายกฯลุงตู่” เปิดปากพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจ คสช.

ซึ่งเป็นต้นเหตุที่เกิดม็อบชูสามนิ้วทั่วบ้านทั่วเมือง

นายกฯลุงตู่ แถลงกลางสภาฯว่าได้ประชุมหารือกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดยจะเร่งพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 3 วาระให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม

จากนั้นจะต้องทำประชามติเป็นขั้นตอนต่อไป

และรัฐบาลจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฉบับใหม่เข้าพิจารณาในสภาฯในเดือนพฤศจิกายน

ส่วนสภาฯจะเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่?? นายกฯลุงตู่ยังกั๊กไว้ไม่ยืนยันให้ชัดเจน

“แม่ลูกจันทร์” ฟังคำแถลงจาก “ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายเนติบริกร” สาธยายเพิ่มเติมในที่ประชุมรัฐสภา

ดร.วิษณุ สรุป “ไทม์ไลน์” การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น 5 ขยัก 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ

ขั้นตอนที่ 1, หลังจากเปิดสภาฯเทอมใหม่ต้นเดือนพฤศจิกายน

หากสภาฯ จะลัดคิวพิจารณาเฉพาะญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเสนอประ- กบกันสามารถลุยถั่วได้เลย

แต่หากจะรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ที่ประชาชนกว่าหนึ่งแสนคนร่วมเสนอโดยตรง

ต้องเลื่อนคิวลงจอไปกลางเดือนพฤศจิกายน

ขั้นตอนที่ 2, เมื่อที่ประชุมร่วม ส.ส. และ ส.ว. ลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรก ต้องตั้งคณะกรรมาธิการ 45 คน แปรญัตติอีก 30 วัน

จากนั้นต้องแช่ทิ้งผึ่งแดดไว้อีก 15 วัน จึงจะได้ฤกษ์พิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม

ขั้นตอนที่ 3, เมื่อผ่านความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบอีก 60 วัน

เมื่อผ่านประชามติเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการอีก 90 วัน

สรุปว่ากว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะครบ 5 ขยัก 3 ขั้นตอน ต้องบวกเพิ่มไปอีก 5 เดือน หรืออีก 150 วัน

หรือเดือนมิถุนายนปีหน้าโน่นเลย

กว่าจะจับรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจ คสช.ลงหม้อถ่วงน้ำได้ต้องใช้เวลาลงอาคมถึง 7 เดือน

เหนื่อยรากเลือดจริงๆ พับผ่าเถอะลุง.

“แม่ลูกจันทร์”

 

*****

************

**************************

https://www.thairath.co.th/news/society/1962505

พระไชยเชษฐ์
กิเลน ประลองเชิง28 ต.ค. 2563 05:01 น.
 

ภราดา ฟ.ฮีแลร์ จากฝรั่งเศสมาอยู่เมืองไทย 9 ปี แต่งหนังสือดรุณศึกษา ตำราเรียน ให้เด็กโรงเรียนอัสสัมชัญเรียน เมื่อปี 2454 ผมได้อ่านตอนแก่ ก็ศรัทธา ท่านเก่งภาษาไทยเหลือเกิน

ดรุณศึกษา แบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บทที่ 37 สอนคำที่ใช้ ช.(ช้าง) สะกดกลางคำ ท่านยกปริศนา

อะไรเอ่ย? เมืองหนึ่งมีสองพระยา ชิงกันเสวยราชย์ ผู้คนดาษดา เรือม้าชุลมุน?

ผมมีเด็กชั้นประถม โรงเรียนฝรั่ง เคยเรียนหนังสือเล่มนี้...อยู่ข้างตัว ก็ลองถาม...เธอตอบไม่ได้

ขึ้นบทที่ 38 ก็ยังอยู่ในบทสอนคำที่ใช้ ช. (ช้าง) สะกดกลางคำ เรื่องพระไชยเชษฐ์

เมื่อประมาณ 500 ปีล่วงมาแล้ว มีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระเจ้าโพธิสาร ครองสมบัติอยู่ในพระนครเวียงจันทน์ คือเมืองศรีสตนาคนหุตอุดมรัตน์ ชวาลวัติ มหานคร (ล้านช้าง)

อันตั้งอยู่ในเมืองลาวฝ่ายทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งเมืองโคราช ลูกค้าพานิชไปมาค้าขายถึงกัน

พระเจ้าโพธิสารพระองค์นี้ ได้นางยอดคำ พระราชธิดาของพระเจ้านครเชียงใหม่ เป็นพระอัครมเหสี

ประสูติโอรสพระองค์ใหญ่ พระนามว่า พระไชยเชษฐาธิราช

ครั้นต่อมาพระเจ้านครเชียงใหม่ถึงแก่พิราลัย นักปราชญ์ราชมนตรีจึงพากันไปยังเมืองเวียงจันทน์ ทูลวิงวอนพระเจ้าโพธิสาร ขอพระไชยเชษฐ์ โอรสพระองค์ใหญ่ไปเป็นกษัตริย์ครองนครเชียงใหม่

พระเจ้าโพธิสารก็ทรงยอมอนุญาตตามคำวิงวอนขอ

เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐ์ได้ไปครองเมืองเชียงใหม่แทนพระเจ้าตานั้น ภายหลังมาพระเจ้าโพธิสารผู้เป็นพระราชบิดา ซึ่งครองราชสมบัติในพระนครเวียงจันทน์นั้นก็ถึงแก่พิราลัย

พระเจ้าไชยเชษฐ์ก็เสด็จกลับไปเมืองเวียงจันทน์ ทำการถวายพระเพลิงพระศพตามประเพณีแล้วก็เสด็จพักอยู่ในเมืองเวียงจันทน์นั้นก่อน

พระองค์ยังไม่ทันเสด็จกลับไปยังเมืองเชียงใหม่ ก็ได้ข่าวว่าพระเมกุฏิ ผู้เป็นเชื้อสายเจ้านครเชียงใหม่คนเก่า ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระองค์เสียแล้ว

ซ้ำยังได้ยกเมืองเชียงใหม่ ไปขึ้นแก่พม่า ขออำนาจพม่ามาช่วยรักษาเมืองเชียงใหม่

พระไชยเชษฐ์จึงทรงดำริการว่า“ครั้นเราจะยกกองทัพเข้าไปตีเมืองเชียงใหม่ การสงครามครั้งนี้ก็จะยืดยาวมาก เพราะพม่าจะมาช่วย จะเป็นมหาสงครามอันใหญ่

 

ถ้าชาวเมืองเชียงใหม่ชนะ ไพร่พลข้างเมืองเวียงจันทน์ตายพ่ายแพ้ไป ก็จะเสียไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระราชบิดาเรา ถ้าเราชนะ ไพร่ข้างเมืองเชียงใหม่ตายพ่ายแพ้ไป ก็จะเสียไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินข้างพระราชมารดาเราไป

ตกลง ถึงจะแพ้หรือชนะ ถ้าขึ้นชื่อว่าทำสงครามแล้ว มันก็ฉิบหายของเราอยู่นั่นเอง

ครั้นพระองค์ทรงดำริเห็นการดังนี้แล้ว พระองค์ก็ไม่ผูกจิตผูกใจที่จะทำสงคราม ตอบแทนต่อเจ้าเมกุฏิต่อไป

พระองค์รับสั่งให้เลิกทัพ กลับไปยังเมืองเวียงจันทน์ ทหารจะได้ลำบากเพราะพระองค์แม้แต่สักคนเดียวก็หาไม่ ชาวบ้านพลเมืองจึงจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นอันมาก

เรื่องพระไชยเชษฐ์ ที่ภราดา ฟ.ฮีแลร์ สอนให้เด็กป.2 อ่านจบแค่นี้ล่ะครับ

มีคำเฉลยปริศนา อะไรเอ่ย...เมืองหนึ่งมีสองพระยา ชิงกันเสวยราชย์...ที่ผมขยักเอาไว้ตอนต้นว่า “หมากรุก”

นี่คือบทเรียน ที่ผมขอยกย่องว่า ทั้งสนุก ทั้งให้ปัญญา ผมอ่านเมื่อไร อิจฉาเด็กประถมโรงเรียนฝรั่งทุกครั้งไป.

กิเลน ประลองเชิง

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

1 ความเห็น

 
3 ส

 ไอ้เห้ตูบออกไปก็จบ

โกรธแล้ว

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1